Algemene voorwaarden

Definities

Just Home: Just Home, gevestigd in Den Haag onder Kamer van Koophandelsnummer 80664598.

Klant: Persoon of bedrijf die een overeenkomst aan is gegaan met Just Home.

Consument: een klant die individu is en/of als privépersoon handelt.

 

Toepassing algemene voorwaarden

 • De algemene voorwaarden van Just Home zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van producten en diensten.
 • Indien één van de partijen wil afwijken, kan dit alleen als beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Prijzen

 • Alle prijzen die Just Home hanteert, zijn in euro's inclusief btw en exclusief eventuele administratiekosten en verzendkosten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Alle prijzen die kenbaar zijn gemaakt op de website of anderszins, zijn te allen tijde te wijzigen door Just Home.
 • Prijzen in offertes zijn 14 dagen geldig.

 

Betalingen en betalingstermijn

 • Just Home mag een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag verlangen bij het aangaan van de overeenkomst.
 • De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te voldoen.
 • Het recht wordt behouden door Just home om voorafgaand aan een levering onmiddellijke betaling dan wel zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de producten.

 

Gevolgen van niet tijdig betalen

 • Betaald de klant niet binnen overeengekomen termijn, is Just Home gerechtigd wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant verzuimd.
 • Bij verzuim van de klant is hij eventuele schadevergoeding en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 • Just Home mag de verplichtingen opschorten als de klant niet tijdig betaalt, totdat de klant zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Herroepingsrecht

 • Online aankopen kan een klant binnen 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • Het product niet gebruikt is;
  • Het geen product is dat speciaal voor de klant op maat is gemaakt of is aangepast;
  • De klant niet heeft afgezien van het herroepingsrecht.
 • De bedenktijd van 14 dagen gaat in op het moment dat het product of een onderdeel is geleverd.
 • De klant kan het herroepingsrecht kenbaar maken via het formulier op de pagina Retourneren.

 

Vergoeding van bezorgkosten

 • Indien de klant tijdig gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling heeft geretourneerd, zal Just Home de eventuele betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst aan de klant terugbetalen.

 

Eigendomsvoorbehoud

 • Just Home blijft eigenaar van alle geleverde goederen tot de klant volledig al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de overeenkomst.
 • Tot die tijd kan Just Home zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en zaken terugnemen.
 • Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Levering

 • Uw bestelling wordt verzonden op het moment dat alle producten op voorraad zijn. U krijgt een bevestiging op het moment dat de producten worden verzonden. Gratis verzending vanaf € 75,-. 

 •  

  We doen ons uiterste best om uw bestelling op het afgesproken moment te leveren maar we kunnen dit niet altijd garanderen. wanneer de levertijd onverhoopt wordt overschreden, dan wordt u hier per e-mail van op de hoogte gebracht.

 

Verpakking en verzending

 • Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dienst de klant, voorafgaand aan de ontvangst, de bezorger een aantekening te laten maken en dienst de klant zelf direct foto's te maken van de schade.
 • De klant dient binnen 24 uur de schade te melden aan Just Home via de pagina Retourneren of via info@just-home.nl

 

Garantie

 • De garantie met betrekking tot de producten is uitsluitend van toepassing op defecten en ondeugdelijke fabricage.
 • De garantie geldt niet voor normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, nalatigheid, ondeskundig gebruik of wijzigingen aan het product, alsmede de oorzaak niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 • Just Home behoudt het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
 • Grote inhoudelijke wijzigingen worden met de klant gecommuniceerd indien nodig.
 • Klanten behouden het recht bij een grote inhoudelijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.